המועצה הלאומית הפלסטינית: פשעי הכיבוש נגד האתרים הקדושים מהווים הפרה להחלטות הבינ”ל

אל-קודס הכבושה – סאנא

המועצה הלאומית הפלסטינית הדגישה כי פשעי הכיבוש הישראלי נגד האתרים הקדושים בפלסטין הכבושה מהווים הפרה בוטה להחלטות הלגיטימיות הבינ”ל, וקראה לקהילה הבינ”ל להתחשבן אתו בשל פשעיו הנמשכים.

המועצה הלאומית הבהירה בהודעה שפרסמה היום כי התעקשות הכיבוש על מניעת פעולות השקום במסגד אל-אקצא, והמשך הצקתו לפקידי מחלקת הו’קף המוסלמי במסגד אל-אקצא, בנוסף לעצירת שומריו, כל מעשים אלה באים במסגרת תוכניתו ליהודה של עיר אל-קודס הכבושה, כדי לשנות את צביונה ההיסטורי והתרבותי.