ראש הממשלה ערנוס קיבל לידיו את המסמך הלאומי להמשך המאבק עד שחרור האדמה.. מידי משלחת של בני הגולן הסורי הכבוש

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס קיבל היום בבוקר את פני המשלחת שמיצגת את תושבי הגולן הסורי הכבוש .

במהלך הפגישה קיבל המהנדס ערנוס לידיו את המסמך הלאומי של תושבי הגולן הסורי הכבוש, שבו מדגישים את המשך ההתנגדות והמאבק עד שחרורו של הגולן מהכיבוש הציוני, ואת ההתמודדות עם תוכניותיו התוקפניות, בנוסף להדגשת דבקותם בעמדה הלאומית ובזהותם הערבית הסורית.

ראש הממשלה ערנוס הביע את הערכתו של העם הסורי להקרבותיהם של בני הגולן הכבוש, ולדבקותם בזהותם, באדמתם ובהתנגדותם לכל וויתור על כל גרגיר משטחי הגולן, כולל בכך ההתנגדות לתוכניות הציוניות, שהאחרונה שבהן תוכנית התקנת טורבינות רוח באדמותיהם החקלאיות.

המהנדס ערנוס הבהיר כי להחזקת מעמדם של תושבי הגולן היתה תרומה להכשלת מלחמת הטרור שנחשפה לה סוריה, שאחת מטרותיה היא להביא להרחקת סוריה ממסלול ההתנגדות, והדגיש כי עוד נקבל בחזרה את שטחינו הכבושים בזמן קרוב, הודות לנחישות דעתה של סוריה להאבק בכיבוש על כל צרותיו ולהמשיך בתמיכתה בהתנגדות, וקבע כי סוריה לא תוותר על ריבונותה ועל החלטתה העצמאית.