הסבב החמישי של פגישות הוועדה לדיון בחוקה נפתח בז’נבה

ז’נבה – סאנא

הסבב החמישי של פגישות הוועדה המצומצמת הנגזרת מהוועדה המורחת לדיון בחוקה, נפתח היום במטה האו”ם בז’נבה בהשתתפות המשלחת הלאומית והמשלחות האחרות.

יו”ר המשלחת הלאומית ד”ר אחמד אלכזברי אמר כי השיחות עסקו בכמה נושאים בהם העקרונות הלאומיים, תיק שיבתם של הפליטים וההתנגדות לכל תוכנית של התנתקות משטחי סוריה, בנוסף לתיק האנושי והצורך לטפול בו במהירות.