אמצעי ההגנה האווירית הדפו תוקפנות ישראלית בסביבות חמאת

חמאת – סאנא

מקור צבאי מסר כי בשעה 4:00 של שחר היום פתח האוייב הישראלי בתוקפנות אווירית רקטית מכיוון העיר הלבנונית טריפולי נגד כמה מטרות בסביביות מחוז חמאת.

יש לציין כי אמצעי ההגנה האווירית של הצבא הערבי הסורי כבר הפילו את רוב הטילים העויינים, אבל 4 בני משפחה סורית  אחת נפלו כולם חלל ונפצעו 4 אחרים שביניהם שני ילדים ואיש זקן בנוסף להשמדת 3 בתי מגורים בקצה המערבי של העיר.