פתיחתו מחדש של המעבר היבשתי של אל-סאלחיה המחבר את האזורים המשוחררים עם אזורי הפריפריה הצפונית של דיר א-זור

דיר א-זור – סאנא

כתב סאנא דיווח כי המעבר היבשתי של אל-סאלחיה נפתח היום בפני תנועת התושבים, שמחבר את האזורים המשוחררים עם האזורים בפריפריה הצפונית  של דיר א-זור ותורם לחבר בין שתי גדות הפרת.