תחרויות גמר הסיבוב ה-10 של התוכנה בקרב הסטודנטים פרצו בהשתתפות 41 צוותים