כפר אלסראג’.. היופי שבין הנהרים והמבצרים הארכיאולוגיים