העצרת הכללית של האו”ם : הגולן סורי ועל ישראל לסגת ממנו

ניו יורק – סאנא

העצרת הכללית של האו”ם הצביעה אתמול ברוב על ריבונות סוריה, על הגולן הכבוש וכל הליכי הכיבוש הישראלי בו בטלים ומבוטלים.

בעד הצעת ההחלטה הצביעה 88 מדינות, 8 מדינות בהן ישות הכיבוש הישראלי התנגדו, ו 62 מדינות נמנעו להצביע.

ההחלטה דורשת מישראל השלטון הקיים בכיבוש לסגת ממלוא הגולן הסורי הכבוש עד קו ה-4 ליוני לשנת 1967, לציית להחלטות הרלוונטיות בגולן ובעיקר ההחלטה מספר 497 לשנת 1981, שנחשבת  החלטת ישראל הטלת חוקיה, ריבונותה והנהלתה על הגולן הכבוש מבוטלות ואין להן כל השפעה בינ”ל.

ההחלטה דורשת מחדש מהמדינות החברות באו”ם לא להכיר בכל הצעדים המנוגדים לחוק הבינ”ל שננקטו על ידי ישראל בגולן הסורי הכבוש .