ועדת הדיון בחוקה ממשיכה את פגישות הסבב הרביעי שלה בגנבה

ג’נבה – סאנא

ועדת הדיון בחוקה ממשיכה את פגישות הסבב הרביעי שלה בגנבה זה היום השלישי ברציפות במטה האו”ם, בהשתתפות המשלחת הלאומית והמשלחות הנוספות.

הערות המשלחת הלאומית במהלך פגישות אתמול התמקדו בשני עקרונות מרכזיים : התיק האנושי ונושא הסרת הסנקציות הבלתי חוקיות המוטלות על העם הסורי, וכי מספר מחברי המשלחת הדגישו כי התיק האנושי הוא ממקשה אחת שאי אפשר לחלק אותה, והוא צריך שלא יהיה מושפע בקריטריונים כפולים, וציינו כי המדינות העויינות לעם הסורי השתמשו מראשית המלחמה בנשק הטרור ובנשק הסנקציות כדי לשבור את רצונו של העם ולאלץ אותו לקבל את התוכניות שגובשו על ידי מדינות אלו לאזור זה .