הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה

דמשק-סאנא

תחול עליה הדרגתית בטמפרטורות עם הישארותן נמוכות מהממוצע בתקופה בשל השפעתו של רום אווירי.

השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בדרך כלל וקר בליליה ,ינשבו רוחות מערביות עד דרום מערביות קלות עד מתונות ,והים קל בגובה הגלים.