שר החוץ העיראקי .. עיראק נמשכת בתמיכת השאלה הפלסטינית

מוסקבה – סאנא

שר החוץ העיראקי פו’אאד חסין הדגיש כי ארצו נמשכת בתמיכת השאלה הפלסטינית ובזכויות העם הפלסטיני בהגדרת עצמאית .

חוסין אמר בראיון שהעניק לסוכנות ספוטניק הרוסית כי החברה העיראקית תומכת בשאלה הפלסטינית, והפלסטינים הם בעלי ההחלטה ,ולהם  הזכות המלאה בהגדרה העצמאית והעמדה העיראקית תומכת בהם .