מבזקים

הממשלה הדגישה את צורך ניצול כל שטח חקלאי והבטחת מצרכי היצור

דמשק- סאנא

הממשלה בראשותו של ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס דנה במצב בחקלאות ובעיקר ביבול החטה , והדגישה את צורך ניצול כל שטח חקלאי והבטחת מצרכי היצור לעונת החקלאות 2020 -2021.

 הממשלה ציינה כי ניצול השחטים החקלאים בא בסדר העדיפויות שלה, גם כן דרשה ממשרדי החשמל והנפט לשפר את מצב החשמל בכל המחוזות והבטחת מצרכי האזרחים בנידון זה.

הממשלה קראה לכל המשרדים לנקוט בצעדי המנע ולהתמודד עם נגיף קורונה .