המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי הוציאה שני צווים לסיום שימורם והזמנתם של קציני מילואים,נגדים וחיילי מילואים

דמשק-סאנא

המפקדה הכללית של הצבא והכוחות המזוינים של סוריה הוציאה שני צווים מנהליים לסיום שימורם והזמנתם של קציני מילואים,נגדים וחיילי מילואים החל מ 1 -2- 2021.