מבזקים

העצרת הכללית של האו”ם מאמצת הצעה בנושא ההצבעה האלקטרונית

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע באו”ם ד”ר בשאר אל-ג’עפרי אמר כי המשלחת הסורית לא תוכל לתמוך בהצעה הקשורה  לנושא ההצבעה האלקטרונית על החלטות העצרת במצב העדר הנוכחות האישית עת ההצבעה.

הוא הבהיר כי הצעה חדשה זו אמורה לשנות את כללי עבודת האו”ם ולמנוע  מהמדינות לבוא ולהצביע אישית, ובכן אי אפשר לראות בהצעה הזאת מעין מכניזם חדש, אדרבא היא מטרפדת את ההליכים המוסכמים.

אל-ג’עפרי ציין כי ארגון האו”ם הוקם על עקרונות השוויון הכללי ועל זכות כל מדינה להפגין עמדה, אבל פתאום ובמקום הזכות הקדושה הזאת באה היד האלקטרונית למען שתשחק  כמיטב יכולתה כדי להבליט קולות ולהסתיר קולות לפי הלך רוחה, דבר המשקף את אובדן האמינות והשקיפות של תפקיד הארגון.

אל-ג’עפרי אמר עוד כי הדבר המעורר דאגה אינו טמון באי פתיחות הצד שמנגד או באי מוכנותו לשתף פעולה, אלא בחיפזון לפיו הועברה ההצעה לשלב האימוץ תוך כדי מהירות חסרת תקדים ובלתי מובנת, אכן מה שקרה מעורר כל דאגה ומטרפד את הבסיס של עבודת הארגון, דבר האמור להשתקף לשלילה על הדיונים הקשורים לשאלות בעלות עניין וחיוניות למכביר.