מושלי א-רקה אל-קונייטרה דיר א-זור ואידלב השביעו אמונים בפני הנשיא אל-אסד

דמשק – סאנא

בפני נשיא הרפובליקה ד”ר בשאר אל-אסד השביעו היום אמון מושלי א-רקה אל-קונייטרה דיר א-זור ואידלב.

אחרי-כן נפגש הנשיא אל-אסד עם המושלים החדשים בנוכחותם של ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס והשר של המנהל המקומי המהנדס חוסין מח’לוף, והדגיש בפניהם כי התפקוד צריך להיות בראש ובראשונה מתוך שקיפות ומגע מתמיד וישיר עם התושבים על כל שכבותיהם.

לבסוף נתן הנשיא אל-אסד למושלים את הנחיותיו מבחינת הטיפול בכל הפגמים ומציאת הפתרונות המועילים והמתאימים, ואחל להם הצלחה במשימתם.