3 חללים אזרחים ו- 4 נפצעים כתוצאה להתפוצצות מוקש משארית הטרוריסטים בנפת ח’אן שיח’ון

אידלב – סאנא

3 אזרחים נפלו חלל ו- 4 אחרים נפצעו כתוצאה להתפוצצות מוקש משארית הטרוריסטים בחוות נפת ח’אן שיח’ון שבפריפריה הדרומית של אידלב.

כתב סאנא בחמא מסר כי מוקש נטמן באדמות החקלאיות בסביבת העיר ח’אן שיח’ון על ידי הטרוריסטים של ארגון ג’בהת א-נוסרה, התפוצץ בעת עבודתם של חקלאים, דבר שגרם לנפילתם חלל של 3 מהם ולפציעתם של 4 אחרים.