שרת הרווחה והנציב העליון של האונרא דנו בדרכים לעקוף את הקשיים שמעכבים את תוכנית הסוכנות בסוריה

דמשק – סאנא

שרת הרווחה והעבודה ד”ר סלו’ה אל-עבדללה דנה עם הנציב העליון של סוכנות האונרא פיליב לאזריני בדרכים לעקוף את הקשיים שמעכבים את יישום תוכנית הסוכנות בסוריה, וספוק מצרכיהם של הפליטים הפלסטינים.

לאזריני הבהיר כי הבקור בסוריה נועד לבדוק את מצבם של הפליטים הפלסטינים בסוריה, וציין כי מספרם של הפליטים הפלסטינים הנהנים משירותי האונרא בתחום הבריאות, החינוך והביטחון החברתי מגיע ל-440 אלף פליטים הסובלים כמו העם הסורי מהקשיים שנוצרו בשל המלחמה נגד סוריה והתנאים הכלכליים והאתגרים המתבטאים במגיפת הקורונה.