כיבוי שריפה שפרצה ביערות אלמזירעה וסלנפה

לטאקיה – סאנא

צוותי הכיבוי של מחלקת היערות במחוז לטקיה בשיתוף פעולה עם צוותי ההגנה האזרחית כיבו שריפות שפרצו ביערות של הכפרים אלשבל, כרם אלחלואני, ואלמסיסיס בנפת אלמזירעה בפריפריה של לטקיה.

ראש מחלקת היערות בהנהלת החקלאות במחוז לטקיה המהנדס באבם דובה אמר לכתב סאנא כי שלושה צוותי כיבוי פעלו על כיבוי  השריפות שפרצו באזור.