האסיר אל-אח’רס מודה לסוריה בשל עמדת הכבוד שלה מהשאלה הפלסטינית

אלקודס – סאנא

האסיר הפלסטיני מאהר אל-אח’רס הודה לסוריה בשל עמדת הכבוד שלה התומכת בשאלה הפלסטינית ,ואמר אני מקווה שהצבא, הממשלה והעם הסורי ישארו מתמיד  תומכים בשאלה שלנו כמו שהיו ותודה להם בגין עמדות הכבוד שלהם.

האסיר אל –אח’רס השובת רעב ליום ה-90 הביע ברישום מוצלם את גאוותו בעמידה האיתנה של סוריה,עמה וצבאה מול הקנוניה ומלחמת הטרור שנחשפה לה, דרך העסקת קבוצות קיצוניות מאחרי האיסלם והאיסלם בריא מהן.

אל –אח’רס אמר אצדיע לסוריה ולצבאה הגיבור שלחם באלה הפושעים והתכפירים והתומכים בהם מהחוץ ,ובעזרת השם סוריה תנצח ותטהר את שטחיה מטומאתם.