הנישא אלאסד במהלך סיור בכמה כפרים בפרבר לטקיה שהיו שריפות בהם