משרד הבריאות מכין בית חולים וחדר חירום בדמשק להתמודדות עם ווירוס הקורונה