יוזמה מעניינת … המורה נע’ם עלי משלבת את הלימודים עם המוסיקה והששון