משרד הבריאות מקבל משלוח חדש של סיוע רפואי סיני נגד הקורונה