המהנדס ערנוס בפני מועצת העם : ההודעה הממשלתית מתמקדת לפתור את הסוגיות הנוגעות בחי האזרח להקל את השפעותיהן ולטפל בהן

דמשק – סאנא

מועצת העם בראשות יושב הראש חמודה סבאע’ המשיכה היום בישיבתה הראשונה לדון בהודעת הממשלה בנוכחותו של ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס ומספר שרים.

בתגובה לשאלות של חברי המועצה ,הדגיש ראש הממשלה כי הממשלה עבדה על הכנת הודעת הממשלה בשקיפות מליאה ולא חרגה מהמציאות או היא מתעלמת ממה האזרח חי, וההודעה הוכנה על בסיס ניתוח המציאות הנוכחית ומעקב אחר היכולות האנושיות והחומריות הקיימות ,תוך התחשבות בתוכניות אנו מבצעים ומתחילים ממנו לקבוצת תוכניות אחרת, ההודעה מבוססת על מה שבא קודם ומבוססת את מה שאחרי.