שקור : ההתערבות הזרה והטרור שואפים לטשטש את הזהות הלאומית ולהפיג את המורשת התרבותית בסוריה

פריס – סאנא

השגרירה למיאא שקור הנציג הקבוע של הרפובליקה הערבית הסורית ליד האונסקו הדגישה כי המדינות העויינות לסוריה מתוך התערבותן  הבוטה בענייני הפנים שלה ,כיבושן לחלקים משטחיה ותמיכתן בטרור בה מכוונות לטשטש את הזהות הלאומית של הסורים על אדמתם ,יכולות היצירה שלהם שעוברות בתורשה מדור לדור ,ולהפיג את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בסוריה.

שקור ציינה בנאום במהלך עבודתו של המושב השמיני של העצרת הכללית של צידי המדינות בהסכם אונסקו ,שמירה על מורשת התרבות הבלתי מוחשית 2003 שנערך בפריס והצביעה לצעדים השרירותיים והחד צדדיים שהוטלו על ידם של הממשל האמריקני ומדינות האיחוד האירופי משקפים ישירות את סוריה על תחומי העבודה של הארגון  ושיתוף הפעולה הקיים במסגרת האמנה לשמור על המורשת ,היו לכך השפעות רעות על המורשת התרבותית החייה בסוריה.