מבזקים

משלחת רוסית בראשותו של בוריסוב הגיעה לדמשק כדי לקיים שיחות בנושא שיתוף הפעולה הבילטראלי