התרחבות הקף שריפת בירת אל-ג’רד בפריפריה המערבית של חמאת כתוצאה למהירות הרבה של הרוח