חיזוק קשרי שיתוף הפעולה בתחומי התשתיות והשיכון בין סוריה לאיראן במהלך פגישת המהנדס ערנוס עם עוזר שר ההגנה האיראני

דמשק – סאנא

המנדס חוסין ערנוס קיבל היום את פניהם של עוזר שר ההגנה האיראני, ראש אירגון האבטחה החברתית לכוחות המזוינים של איראן ד”ר איבראהים מחמוד זאדה והמשלחת הנלוות אליו.

במהלך הפגישה נדונו קשרי שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן בתחומי התשתיות והשיכון ולנצל מהנסיון האיראני בתחום הבנייה המהירה בפרברי הדיור , תחנות הטפלת המיים ופתיחת אופקי שיתוף הפעולה בתחום החשמל, ומשאבי המיים, הנפט, החינוך הטכני, ההכשרה והקלת המיכשולים בפני ביצוע ההסכמים ומזכרי ההבנה הנחתמים בין שני הצדדיים .