מבזקים

סוריה תשתתף באולמפידה האסיתית לאינפורמטיקה

דמשק – סאנא

סטודנטים באולמפידה המדעית הסורית השתתפו היום באולמפידה האסיתית לאינפורמטיקה שמארגנת אינדוניזיה מרחוק, בהשתתפות סטודנטים שמיציגים 33 מדינות.

מנהלת האולמפידה הסורית בוועדת ההצטינות וההמצאה נבוע’ יאסין הבהירה כי 27 סטודנטים מהאולמפידה המדעית הסורית ממגמת האינפורמטיקה השתתפו באולמפידה האסיתית לאינפורמטיקה מ-4 מרכזים: בדמשק, חלב, חומס ובלטקיה.