מבזקים

הכיבוש הטורקי ושכיריו שודדים יבול החיטה ורכושי התושבים בפרברי אלרקה ואלחסקה

מחוזות – סאנא

כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב מהארגונים הטרוריסטיים המשיכו לשדידת שדות החיטה ורכושי התושבים בפרברים הצפוניים של אלרקה ואלחסקה והעברתם דרך סוכנים לשטחים הטורקיים.

מקורות אזרחיים מסרו לסאנא כי כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מהטרוריסטים שדדו וגנבו את תבואת החיטה ורכושי התושבים באזור תל אבייד בריף הצפוני של אלרקה והעברתם לשטחי טורקיה אחרי גרוש בעליהם מהאזור בכוח הנשק.