מבזקים

הטמפרטורות מסביב לממוצע ומזג האוויר שרבי

דמשק – סאנא

הטמפרטורות יהיו מסביב לממוצע ומזג האוויר שרבי.

השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר קיצי בהיר עם עננות גבוהה .ינשבו רוחות מערביות עד צפון מערביות קלות עד מתונות, הים בינוני בגובה הגלים.