הנשיא אסד מבקר אצל כוחות הצבא הערבי הסורי בג’ובר : אם יש שימחה בסוריה , זה הודות לנצחונות שאתם מגשימים