מבזקים

ביומים 18 ו-20 לחודש השוטף יוכלו הלבנונים שבסוריה לחזור ארצה

ביירות – סאנא

מערכת הביטחון הכללי בלבנון מסרה היום על פתיחת שתי נקודות מעבר בקרבת הגבולות כדי לאפשר ללבנונים שבסוריה לחזור למולדתם, וזה דרך אל-מסנע ואל-עבודיה ב- 18 ו-20 לחודש השוטף, החל מהשעה 9.00 בבוקר ועד השעה 16.00 אחרי הצהריים.

יש לציין כי שני מעברים אלה כבר נפתחו על ידי השלטונות הלבנוניים מספר פעמים במהלך החודשים שעברו כדי לאפשר ללבנונים שבסוריה לחזור ללבנון יחד עם משפחותיהם.