הפיצוץ בנמל ביירות מזכיר באסונות האמוניום במרוצת ההיסטוריה