עלייה הדרגתית בטמפרטורות ומזג האוויר שרבי באזורים המזרחיים ואלבאדייה

דמשק – סאנא

תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות עד להיות גבוהות מהממוצע בכ 4-2 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך .

השירות המטאורולוגי מסר היום כי מזג האוויר יהיה נאה עד מעונן חלקית בדרך כלל ,שרבי וחם באזורי המזרח ,אלג’זירה ואלבאדיה ,ינשבו רוחות מערביות עד צפון מערביות מתונות עם משבים ,והים קל עד בינוני בגובה הגלים.