מציאת כמויות גדולות של נשק משאריות הטרוריסטים באזור הדרום