נזק רב נגרם לבתי המגורים ולממסדים הכלליים והפרטיים אחרי התפוצצות המחסן מס’ 12 בנמל ביירות