סטודנטים באקדמית אל-אסד להנדסה צבאית : אנו רוכשים מדע צבאי כדי לבנות ולהגן על המולדת שלנו