עצרת לאומית של תושבי הכפר אבו זו’יל בריף אל-קאמשלי נגד שני הכובשים האמריקניים והטורקיים

אל-חסכה – סאנא

תושבי הכפר אבו זו’יל בריף אל-קאמשלי ביצעו עצרת לאומית תובעת את יציאת שני הכיבושים  האמריקניים והטורקיים, כאות ביטוי לדחייתם ולגינוים של מה שמכונה בשם “חוק קיסר” העוולני המכוון נגד התושב הסורי.

המשתתפים בעצרת קראו להסרת ההליכים השרירותיים והחד-צדדיים שהוטלו על סוריה, והם שרפו את הדגל האמריקני בגינוי למדיניותה של וושינגטון והצעדים השרירותיים שהיא נוקטת כלפי העם הסורי וכיבושה לאזורים בסוריה.