הטמפרטורות גבוהות מהממוצע ומזג האוויר שרבי באזורי המזרח ואלבאדייה

דמשק –סאנא

הטמפרטורות יישארו גבוהות מהממוצע בכ 5-3 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה נאה וחם ברוב האזורים, שרבי וחם מאוד באזורי המזרח ,אלג’זירה ואלבאדייה.

הרוחות מערביות עד צפון מערביות קלות עד מתונות ,והים קל בגובה הגלים.