השגריר אלא דוחות וועדת החקירה הבינ”ל השייכת למועצת זכויות האדם בקשר למצב בסוריה אין להם קשר למציאות

ג’נבה – סאנא

סוריה הדגישה את התנגדותה לדוחות וועדת החקירה הבינ”ל השייכת למועצת זכויות האדם בקשר למצב בסוריה, החסרים למנימום שבסטנדרטי החקירה העצמאית והאוביקטיבית, שמאמצים את דרכי הפעילות הנשענת במקורות המדע שלהם על גורמים הקשורים בארגוני הטרור שהיתה להם תרומה בשפיכת הדם הסורי.

השגריר חוסאם א-דין אלא נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בג’נבה הבהיר בהודעה שמסר במהלך ישיבת הדיאלוג שכנסה מועצת זכויות האדם היום, אשר עסקה בדוח הוועדה בקשר למצב במחוז אידלב וסביבתו, כי הדוח החדש אינו חורג מהקשר הדוחות הקודמים שאין להם קשר למציאות, ומגורמי המשבר בסוריה, ובראשם הטרור הנתמך מבחוץ והתוקפנות האמריקנית והטורקית וכיבושן הבלתי חוקי לחלקים משטחי סוריה, והסנקציות החד-צדדיות המכוונות להעניש העם הסורי בשל אופוציותיו המדיניות ודבקותו במדינתו ובצמרתו הלגיטימית.

השגריר אלא הדגיש כי פעולות הכוחות המזוינים הסוריים באידלב ובאזורים סוריים אחרים מכוונות נגד הטרור ונועדות לשחרור אזורים אלו מהשתלטות ארגונים, שמועצת הביטחון הבינ”ל הגדירה אותם כישויות טרוריסטיות הקשורות בארגוני דאעש ואל-קאעדה, שבשורותיהם אלפי טרוריסטים זרים אשר הכניסה אותם ממשלת רג’פ טייפ ארדואן לתוך שטחי סוריה.

השגריר אלא שם דגש על כך כי פעולות המאבק בטרור עולות בקנה אחד עם התחיבויות סוריה הבינ”ל והתחיבויותיה הלאומיות בשמירת אזרחיה ובהגנת אחדות ושלימות שטחיה בעימות עם הטרור והכיבוש.