תלמידי האולומפידה המדעית הסורית משתתפים בתחרות מאנדלייב הבינ”ל לכימיה באמצעות האנתרנט

דמשק – סאנא

תלמידי האולמפידה המדעית הסורית משתתפים בתחרות מאנדלייב הבינ”ל לכימיה, שמארגנת רוסיה באמצעות האנתרנט היום ומחר, לתלמידי חטיבת התיכון שבה משתתפות 27 מדינות.

הצוות הסורי המשתתף בתחרות כולל 4 תלמידים מהערים חלב וטרטוס.

יש לציין כי תחרות זו היא תחנת הכנה לתלמידי האולמפידה המדעית הסורית במסגרת הכנותיהם להשתתף באולומפידה הבינ”ל לכימיה שתארגן טורקיה ב-25 לחודש השוטף.