נבינזיה אמר כי ישנם מי שמנצלים את מנגנון הסיוע בניגוד לעיקרון הכבוד לריבונות ולאחדות סוריה

ניו יורק – סאנא

הנציג הקבע של רוסיה באו”ם, ווסילי נבינזיה, מתח ביקורת על השימוש של כמה מדינות במנגנון הבינלאומי למתן סיוע הומניטרי מעבר לגבולות, בניגוד לעיקרון  הכיבוד  והריבונות של סוריה.

סוכנות הידיעות נובוסטי צטטה את נבינזיה שאמר כי ארגוני הטרור באידליב משתמשים בסיוע ההומניטרי ככלי ללחץ על האוכלוסייה האזרחית, ולהפיק תועלת ממנה. ישנן אינדיקציות ישירות ועקיפות יותר על כך.