עצרת לאומית לתושבי כפר זבאנא באלחסקה

אלחסקה – סאנא

תושבי הכפר זבאנא שבאזור אלקאמשלי קיימו עצרת לאומית לגינוי הסנקציות המוטלות על סוריה, ובעיקר מה שמכונה חוק קיסר, ולהביע את התנגדותם לכיבושים האמריקאי והטורקי .

המשתתפים בעצרת נשאו שלטים בגנות פעולות הגניבה השיטתיות לנפט ולאוצרי המדינה הנעשות על ידי כוחות הכיבוש האמרקניים והטורקיים, וקראו לגירושם ולשים קץ לקבוצות הקשורות בהם שמפיצות הכאוס ואי היציבות באזור אלג’זירה.