איראן חזרה על התנגדותה להחלטה החדשה של המועצה הבצועית של ארגון איסור נשק כימי בקשר לסוריה

טהראן – סאנא

שגריר איראן בהולנדה עלי רדא קאזמי אבדה חזר על התנגדות ארצו להחלטה החדשה של המעוצה הבצועית של ארגון איסור נשק כימי בקשר לסוריה, והגדיר אותה כבלתי מאוזנת ובעלת מניעים מדיניים, וצעד במסלול הפוליטזציה של הארגון ויצירת חלוקי דיעות בין חבריה.

קאזמי אבדה ציין במהלך הפגישה ה-94 של המעוצה הבצועית של הארגון שהתקיימה היום, כי הרכבת צוות החקירה של הארגון היא בלתי חוקית, ומתח בקורת על הדוח החד-צדדי של הצוות בקשר לסוריה שמנוגד למציאות.

קאזמי אבדה הבהיר כי ההחלטה החדשה התעלמה מדברים רבים, כולל בכך ממאמצי סוריה המורחבים של שיתוף פעולה עם ארגון איסור נשק כימי, שצוינו בדוחות מנכ”ל הארגון.