ויטו רוסי – סיני נגד הצעת החלטה מערבית במועה”ב להאריך את תקופת הכנסת הסיוע לסוריה בלי כל תיאום שהוא עם הממשלה שלה