סבאע’ : החלטת ארגון איסור הנשק הכימי בדבר אל-לטאמנה בעלת צביון מדיני

האג – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד ארגון איסור הנשק הכימי השגריר בסאם סבאע’ הדגיש כי הרפובליקה הערבית הסורית רואה שההחלטה אשר אומצה על ידי מועצת הארגון בדבר השימוש המדומה בנשק כימי באזור אל-לטאמנה שבעיר חמאת בחודש מרס 2017 , נחשבת להחלטה מדינית גרידא המיועדת לפגוע במדינה שהיא חברה בארגון מדובר זה.

סבאע’ הדגיש בנאום שנשא בעקבות ההצבעה אשר התקיימה במהלך עבודות המושב ה-94 , כי החלטה זו סמכה על בסיס ההסחה והשקרים של צוות אשר הורכב באופן בלתי לגיטימי ובניגוד לכללי ההסכם הרלוונטי.

הוא ציין עוד כי ההחלטה המדוברת טומנת בחובה מסר מוטעה בשל שהיא מעודדת את חבורות הטרור להרחיק לכת עם המחזות הכימיים המדומים והמיועדים להפנות אחרי-כן אצבע מאשימה לצבא הערבי הסורי במקום לגייס מאמץ בינ”ל כדי לחסל חבורות אלה ובכן  להחזיר  את הביטחון והיציבות לכל רחבי סוריה.

ראוי לציין כי החלטה מדוברת זו כבר נתקלה בסירוב הסיני, הרוסי והאיראני בעת ש- 29 מדינות תמכו בה ו-9 נמנעו וזה במהלך ישיבה שחוותה חילוקי דעות גדולים בין המדינות החברות במועצה בדבר אמינות ולגיטימיות תוצאות עבודת הצוות שהורכב בניגוד לחוקים ולקריטריונים הבינ”ל כפי שצויין לעיל.