מחסום של הצבא מיירט משוריינים אמריקניים בפריפריה של אל-חסכה ומאלץ אותם לסגת אחורה