סין מחדשת קריאתה להסרת ההליכים השרירותיים החד צדדים המוטלים על סוריה

 האו”ם – סאנא

סין חידשה את קריאתה להסרת ההליכים השרירותיים המערביים והחד צדדים המוטלים על סוריה תכף ומיד.

סוכנות שינכו’א על פה צ’אנג ג’ון נציג סין הקבוע ליד האו”ם שאמר בישיבת ההצבעה על הצעת החלטה של מועצת הביטחון בעניין חידוש מנגנון הובלת משלוחי הסיוע דרך גבולות סוריה ” כל שההליכים השרירותיים והחד צדדים לא יוסרו לו יהיה שם  שיפור משמעותי במצב ההוניטרי בסוריה.

צ’אנג הבהיר כי הצעדים השרירותיים הביאו להחמרת המשבר הכלכלי וההומניטרי בסוריה, והדגיש כי שיפור המצב ההומינטרי במדינה הוא אחריותה של הממשלה הסורית באופן יסודי , וצריך לכבד את ריבונות סוריה ושלמות שטחיה.

הוא אמר כי סין מעודדת את הצדדים המעוניינים בדבר להשקיע את מאמציהם לאור הצרכים ההומניטריים בסוריה ולחזיק את התיאום עם הממשלה הסורית.