הגופים המעוניינים בדבר חסלו במארב מתוחכם 3 טרוריסטים ותפסו 3 נוספים בצפון מערב אזור אלסכנה

חומס – סאנא

הגופים המעוניינים בדבר בתדמר שבפרבר חומס המזרחי חסלו במארב מתוחכם 3 טרוריסטים ותפסו 3 טרורויסטים נוספים בצפון מערב אזור אלסכנה.

כתב סאנא מסר כי הגופים המעוניינים בדבר הציבו מארב מתוחכם לטרוריסטים, על רקע מדע מודעיני, באזור ג’בל אלעמור שבצפון מערב אלסכנה, במהלכו חוסלו 3 טרוריסטים ונתפסו 3 טרוריסטים נוספים, והוחרמו אמצעי הלחימה והתחמושת שלהם.

הכתב ציין כי קבוצה זו של טרוריסטים חדרה מהבסיס האמריקאי הבלתי חוקי שבאזור תנף שבקצה פרבר חומס הדרומי-מזרחי בכיוון אזורי אלתוינאן והר אלבשרי בעומק מדבר אלבאדיה הסורי.